Oracle Instantis

Oracle Instantis är ett riktigt Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) - system.
I första hand vänder sig Instantis till de företag och organisationer som nyttjar sig av modeller och affärsprocesser för att effektivisera exekveringen av strategin och den finansiella förmågan. Instantis tar ett helhetsgrepp om hela processen genom att hantera initiativ, projektplanering, projektuppföljning och rapporter på strategier, processer, projekt, program, portföljer, produkter, resurser, kostnader samt finansiella och icke finansiella värderingar.

Oracle Instantis gör det möjligt för ledningsgrupper, styrgrupper,övriga chefer och PPM/PMO att:

* Hantera och värdera, utifrån företagets strategier, processer och modeller, alla initiativ och idéer

* Planera och genomföra flera projekt, med tillhörande resursbehov och portföljer centralt

* Hantera krav och resurser över alla avdelningar, projekt och portföljer

* Övervaka, rapportera och analysera projekt, portfölj, aktiviteter, status och resultat

Oracle Instantis skiljer från andra traditionella EPPM lösningar genom att vara enkel att konfigurera, enkelt att administrera, lätt att använda och lätt att få fram bra och användbara rapporter.

 

Faktablad:

Instantis-EnterpriseTrack-EnterpriseSteam-Module

Instantis-EnterpriseTrack-for-IT-Project-Portfolio-Management-and-Project-Management-Offices

Instantis-EnterpriseTrack-for-Process-Improvement

Instantis-EnterpriseTrack-Resource-Manager-and-Capacity-Manager-Modules