Oracle Primavera P6

Oracle Primavera är en av de ledande leverantörerna av lösningar inom Project Portfolio Management (PPM) för projekt intensiva verksamheter.

Primavera lämpar sig speciellt väl när man har många olika typer av projekt där man behöver en strategisk överblick av projekten samtidigt som de operativa detaljerna för varje enskilt projekt är viktiga. Att från överblicken få information för de strategiska besluten är lika viktigt som att kunna "borra" sig ner till detaljnivån i projekten. Detta ökar organisationens förmåga att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

De många möjligheter till rapporter samt att kunna integrera Oracle Primavera med andra system gör det lämpligt för det flesta organisationer. Nedan hittar du länkar till respektive produkt/lösning:

Oracle's Primavera Enterprise Project Portfolio Management Applications Läs mer...

Oracle's Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Läs mer...

Oracle's Primavera P6 Analytics Läs mer...

Oracle's Primavera Portfolio Management Läs mer...

Oracle's Primavera Risk Analysis Läs mer...

Oracle's Primavera Earned Value Management Läs mer...

Primavera Inspire for SAP Läs mer...