Oracle PPM

Oracle Primavera Portfolio Management (OPPM) är ett riktigt Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) - system.

Flexibilitet för portföljförvaltning (portfolio management)

Oracles Primavera Portfolio Management (OPPM) är den ledande lösningen för portföljförvaltning, som ger flexibilitet och infrastruktur för portföljförvaltning. Med sin rika funktionalitet, skalbarhet och stora konfigurerbarhet, är OPPM idealisk för att hantera alla typer av portföljer från idé till utförande. Kraftfulla säkerhetsfunktioner och ett rent användargränssnitt gör den till den perfekta lösningen för samarbete mellan olika intressenter inom organisationen.

OPPM hjälper organisationer att förenkla och standardisera processen för val av investeringar i syfte att leverera värde och nytta samt öka intäkterna och nå strategisk framgång.

Med OPPMs skalbara, konfigurerbara och flexibla användargränssnitt, kan organisationer:

 * Samla initiativ (idéer) från hela företaget
 * Omedelbart analysera “business case” för dessa initiativ baserat på
   > Strategi
   > Risker
   > Resursbegränsningar
   > Förväntad ekonomisk avkastning ( IRR , ROI )
 * Prioritera och välja investeringar med starka “business case”
 * Granska portföljers status i realtid och jämföra med historiska eller framtida uppgifter
 * Justera “kursen” som en följd av portfölj uppdateringen genom att öka, minska eller avsluta investeringen
 * Hantera både nya initiativ och en befintlig portfölj

Faktablad: Oracle-primavera-portfolio-management-V9