TimeControl

Att kunna fånga timmarna man spenderat per projekt och person är oerhört viktigt för de flesta organisationer. Genom TimeControl kan man låta medarbetarna rapportera antalet timmar man spenderat på respektive projekt och aktivitet. På detta sätt kan man hålla reda på hur mycket timmar vi egentligen spenderar och på vad. TimeControl och kan också skapa faktureringsunderlag vilket ofta är viktigt för flera olika typer av organisationer.

För att kunna göra projektuppföljning som verkligen stöttar en projektledare måste man kunna få ett projektstyrningssystem och tidrapportering att fungera ihop. TimeControl har därför kopplingar till flera kända projektstyrningssystem som Microsoft Project, Primavera och Deltec. Det finns också lösningar för att integrera TimeControl med Sharepoint.

Integration kan också ske med ERP system och det finns ett antal referenser globalt.

Det öppna gränssnittet ger också möjligheter att integrera med ekonomisystem och andra typer av centrala system såsom underhållssystem.

Projektuppföljning: Läs mer...

Tid och fakturering: Läs mer...