tjänster

Våra tjänster

Promastars konsulter har hjälpt företag genomföra några av de största Oracle Primavera P6 Enterprise Portfolio Project Management (EPPM) implementeringarna i Sverige . Våra certifierade konsulter, med lång erfarenhet av portfölj-, projekt- och resurs-styrnings införande, kan att leverera bra och påvisbara resultat snabbt. Promastar kan bidra till att säkerställa en framgångsrik införande av EPPM så att du uppnår de affärsmässiga fördelar du förväntar dig.

Vi har även erfarenhet av att ta itu med många frågor som kan bromsa upp eller stoppa ett införade. Vårt beprövade och strukturerade tillvägagångssätt bidrar till att såväl mildra riskerna som till att undvika de vanligaste fallgropar i samband med införande av EPPM. Några typiska exempel på utmaningar som vi har hanterat:

  * Användarfrågor
  * Teknisk integration med andra affärssystem (Ex. Oracle Applications, SAP, Maximo och Mobigo)
  * Oro över prestanda
  * Ofullständig processdesign
  * Delvis utrullning av IT-stöd och processer
  * Bristfällig utbildning, träning och mentorskap

Om du överväger att införa ett EPPM verktyg eller behöver hjälp med en befintlig införande, kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till att göra din EPPM genomförande mer framgångsrika.