Anpassning

Många metoder för införande av ett Enterprise Portfolio Project Managment (EPPM) system sätter fokus på installation, konfiguration, utbildning och sist utrullning av applikationen. Även om detta tillvägagångssätt verkar vettigt och ofta erbjuds av verktygsleverantörer som en beprövad metod, är det inte ovanligt att implementationerna sviktar, eller ännu värre, misslyckas.

Ett riskområde är hur användarna utbildas och stöds. Ofta har man klassrumsundervisning i applikationen, men det är inte tillräckligt för att få användarna att göra de nödvändiga förändringarna i sitt dagliga arbete . Det är alltför lätt att glida tillbaka till gamla invanda sätt att arbeta.

Det är viktigt att följa upp hur nya applikationer och processer tas emot av användaren. Likaså bör användarens utbildning vara rollbaserad och förse vändaren med kunskap enbart i de områden som i praktiken skall utnyttjas i applikationen. Slutligen är det viktigt att ge direkt stöd till medarbetarna efter utbildningen, på plats och när det behövs .

En planerad, strukturerad metod för mentorskap och coaching behövs för att ge vägledning i tid till användarna när de behöver den som mest. Stödet vägleder medarbetare genom nya processer och uppgifter som de måste utföra. Detta inträffar vanligen när uppdateringar och rapporteringskrav skall uppfyllas. Genom att ge direkt stöd under de första rapporterings cyklerna, hjälper Promastar dig att identifiera och eliminera problem och frågor tidigt och avsevärt förbättra användarnas delaktighet. Dessutom stöttar vi i arbetet med att förändra gamla “ovanor” - till goda vanor.