Integration

Det finns många exempel på införande av Enterprise Portfolio Project Management (EPPM) verktyg där en framgångsfaktor har varit integration med andra och befintliga system. Med fler och fler som integrerar sina system, är det mycket vanligt att hitta EPPM verktyg bland de berörda verktygen.

Förutom att ha erfarenhet av de inblandade applikationernas teknik, är det viktigt för att en integrations skall lyckas att även andra faktorer beaktas, såsom: garantier att data normaliseras, göra en krav hantering, definiera affärsregler och utnyttja användarfall .

Det är viktig att förstå att EPPM verktyget är bara en bit av den totala integrationslösningen och att hitta interna experter för att täcka alla områden är inte lätt. Med så många faktorer att ta hänsyn till, är det ofta mer kostnadseffektivt och snabbare att använda externa resurser .

Promastar har stor erfarenhet av att integrera EPPM med många olika system. Vår tekniska personal har inte bara en grundlig förståelse av EPPM verktyget från ett tekniskt perspektiv, utan också den funktionella kunskapen som krävs för att få jobbet gjort. Några exempel på de system som vi har integrerat:

 * Oracle Financials
 * Maximo
 * Mobigo
 * Microsoft Project