Projektledning

Att ha en projektledare som är van med införandet av ett nytt system är grundläggande för att det skall bli ett framgångsrikt projekt. Man måste förstå produkten man arbetar med och man måste förstå kunden och kundens ambitioner.

Vi hjälper er med införandet av IT-stödet i er organisation. Vi har lång erfarenhet och vet hur ett införande skall genomföras för att IT-stödet skall utnyttjas på bästa sätt. Via tydliga projekt säkerställer vi att införandet verkligen ger ett mervärde och inte blir “ännu ett system”.