Service

Det finns många anledningar till att kunder väljer Promastar för sina Primavera produkter. Ibland har det varit att snabbt åtgärda ett problem, där kunden har bevittnat våra förmågor. Andra gånger har det varit genom “mun till mun”, där Promastar har rekommenderats av en av våra kunder. Även besökare via vår hemsida har förståelse för våra möjligheter och får förtroende för vårt arbete och kontaktar oss.

Oavsett anledning, är resultatet detsamma. Promastars kvalificerade Primavera konsulter levererar konsekvent resultat. Vår grupp erbjuder djup kunskap om och erfarenhet av Primavera applikationerna. Kort sagt, vi är lätta att samarbeta med och sparar tid och pengar och samtidigt förbättrar vi portföljernas och projektens leverans med avseende på tid och pengar.

Vare sig du letar efter Primavera P6, OPPM eller Instatis experter att utöka din grupp, för att tillfredsställa en kortsiktig efterfrågan eller för att bli en långsiktig teammedlem, så kan Promastar hjälpa till. Det finns många anledningar våra kunder behöver extra hjälp och stöd för sina projektgrupper. Exempel på detta är:

 * De har just vunnit ett nytt projekt och behöver snabbt kompetens påfyllning
 * De letar efter kortsiktiga projektstöd som inte motiverar en heltids hyra De har anställningstopp
 * De har inte bandbredd för att gå igenom rekrytering, introduktion och utbildningar
 * De har en kompetenslucka med avseende på Primaveras produkter

Promastars konsulter är kvalificerad att hjälpa organisationer som behöver kompetent Primavera personal att expandera sina projektgrupper. Vårt team av konsulter har en lång historia av att framgångsrikt tillämpa Primavera i verkliga situationer. De har certifierats på Primavera produkterna. Att ha en stark projektgrupp är avgörande för att nå framgångsrika projekt. Att addera Promastars konsulter till ditt projektteam ger dig omedelbar tillgång till Primavera experter. Gör som andra kunder, välj Promastar för att få hjälp med att uppnå omedelbara produktivitets vinster och nå framgångsrikt projekt genomförande.

Produktblad för:

 * Support och förvaltning 
 * Användarstöd 
 * Kundutveckling