utbildning

Utbildning som du vill ha den!

Får du och din organisation ut det förväntade resultatet när du varit på en utbildning?
 

Utbildningar som levererar resultat

Våra instruktörer bygger in "erfarenheter" och exempel tagna från egna erfarenheter i utbildningen , vilket ger deltagarna en mycket bredare förståelse av både mjukvara och dess roll i planeringen som den skall stödja. Många av våra utbildningar finns tillgängliga i tre olika alternativ:

   Öppna kurser i Stockholm
   Remote , på internet, en-till-en utbildning med en instruktör
   Onsite - kurs hos kund

Antalet personer som du behöver utbilda samt plats hjälper till att välja den bästa utbildnings metoden.

Utbildningsmetodik

Promastar erbjuder både standard- och skräddarsydda-utbildningar. Vi fokuserar på vårt mycket uppskattade koncept med att använda verkliga situationer som exempel för att lära ut och förklara olika funktioner samt hur dessa används i olika miljöer, snarare än att bara visa smarta funktioner. Vi fokuserar hellre på vardagliga, praktiska och verkliga scenarier än att bara “klicka runt” bland alla finesser.

Standardutbildning

Våra standardutbildningar är en noga avvägda mellan teori och praktik inom respektive område. Vilken bransch än deltagarna arbetar i, så är vi noga med att säkerställa att alla skall kunna “känna igen sig” i kursen - känns sin egen verklighet.

 

Kundanpassad utbildning

Våra utbildningar är noga anpassade för varje kund med avseende på projektmodell, processer och övriga IT-stöd som ingår i projektstyrningen. Det brukar vara uppskattat att på detta sätt i grupp ta fram och verkligen skärskåda de utmaningar som kunder har att ta ställning till. Detta innebär att deltagarna lämnar utbildningen med kunskap om vad de förväntas utföra i sitt dagliga arbete. Detta ökar inlärningshastigheten och minskar motståndet mot förändringar.

Några typiska exempel på vilka anpassning som kan förekomma:

   Roller/funktioner
   Terminologi
   Övriga förekommande IT-stöd inom organisationen för projekthantering
   Processer, Procedurer, Rutiner
   Metodik, Projektmodell
   Arbetsflöden