Metod & Teori

 Projekt-, Portfölj- och Resursstyrning, vad går det ut på? -  1 dag

Under en dag tittar vi igenom vad det här med Portfölj-, Projekt- och Resursstyrning går ut på.

- “What´s in for me?” är en mycket viktig fråga att den besvaras - för alla inom organisationen. En annan viktig sak är att ordentligt gå igenom vokabulären så att alla “konstiga” ord får en förklaring - att deltagarna nyttjar samma ord med samma innebörd. Vidare tittar vi på vad man får ut av att implementera detta, och vikten av att ha ett fungerande IT-stöd - som hjälper till att säkerställa att vi får ut det vi förväntar oss.


Ur innehållet

 * Portföljstyrning
 * Projektstyrning
 * Resursstyrning
 * Planering
 * Uppföljning
 * “What´s in it for me?”

 

Produktblad - Portfölj_Projekt_Resurs_Styrnings_Seminarium