Oracle Instantis

Instantis grundkurs - n dag

Under en dag tar vi oss runt i systemet och lär oss det mest elementära i systemet. Allt för att kunna gruppera projekt i portföljer och kunna göra enkla och avancerade analyser och respektive portfölj. I utbildning så blir det en blandning av teorier, vardagliga och praktiska scenarier.

 

 Denna sida är under konstruktion