Oracle PPM

OPPM grundkurs - 1 dag

Under en dag tar vi oss runt i systemet och lär oss det mest elementära i systemet. Allt för att kunna gruppera projekt i portföljer och kunna göra enkla och avancerade analyser av respektive portfölj. I utbildning så blir det en blandning av teorier, vardagliga och praktiska scenarier.

Under denna dag går vi igenom hur du använder ett antal olika moduler samt skapar en del av dessa. Efter dagen skall du kunna använda och skapa egna formulär och rapporter.

OPPM  - 2 dagar

Vi blandar teori och applikationskunskap under två dagar. Vi går igenom ett antal olika nyckeltal (Key Perform Index, KPI) som vi presenterar och diskuterar. Vi presenterar och diskuterar ett antal olika typer av portföljer och program. Efter varje diskussion omsätter vi detta praktiskt i OPPM för att visualisera hur det kan presenteras. Allt för att kunna gruppera projekt i portföljer och kunna göra enkla och avancerade analyser av respektive portfölj.
I utbildning blir det en blandning av teorier, vardagliga och praktiska scenarier.

Under dessa två dagar går vi igenom hur du använder ett antal olika moduler samt skapar en del av dessa. Efter kursen skall du kunna ställa krav på design av OPPM samt också själv kunna skapa egna formulär och rapporter.