Oracle Primavera P6

Projektstyrning med Primavera P6 PPM - komplett grundkurs 3 dagar

Denna utbildning är en kurs där vi kombinerar Projekt- och Resursstyrning med P6. Vi går alltså igenom såväl vokabulär som teorier och praktisk projektstyrningshantering parallellt med att vi utbildar i PPM.
Vi planerar aktiviteter både med och utan kopplingar samt resursallokering. Vi har inga krav på förkunskaper i denna utbildning, annat än god PC-vana.

Produktblad - P6 grundkurs


Projektstyrning med Primavera P6 WEB - komplett grundkurs 3 dagar.

Denna utbildning är en kurs där vi kombinerar Projekt- och Resursstyrning med P6. Vi går alltså igenom såväl vokabulär som teorier och praktisk projektstyrningshantering parallellt med att vi utbildar i PPM. Vi planerar aktiviteter både med och utan kopplingar samt resursallokering
Vi har inga krav på förkunskaper i denna utbildning, annat än god PC-vana.

Produktblad - P6web grundkurs

Projektstyrning med Primavera P6 WEB och/eller PPM - efter behov 1-4 dagar

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper i Primavera, kopplat till de behov som just din organisation har.
Tillsammans med kunden anpassar vi utbildningen efter önskemål och behov. Vilka delar av Primavera vill ni lära er mer om? Vilka funktioner önskas fördjupning i?

Grundkunskaper för denna kurs är kopplade till vad kursen skall innehålla, men i första hand är den tänkt för användare som redan idag kör Primavera.

Produktblad - Projektstyrning med P6

 

Vad är nytt i P6WEB R8? -  1 dag

Under en dag går vi igenom P6 Web i ett snabbt tempo. All fokus är att se och känna de nya funktioner som finns och vad de kan tillföra.
För dig som redan är van att nyttja P6 Web och vill veta mer innan du uppgraderar eller för att veta mer innan du börjar anpassa P6 Webmed de nya funktionerna.

Innehåll

 * Nya funktioner i P6 Web - Portfolio
 * Nya funktioner i P6 Web - Resource

 Produktblad - Nya funktioner i P6 webbVad är nytt i P6 PPM R8? -  1 dag

Under en dag går vi igenom P6 Web i ett snabbt tempo. All fokus är att se och känna de nya funktioner som finns och vad de kan tillföra.
För dig som redan är van att nyttja P6 Web och vill veta mer innan du uppgraderar eller för att veta mer innan du börjar anpassa P6 Webmed de nya funktionerna.

Innehåll

 * Nya funktioner i P6 PPM

Produktblad - Nya funktioner i P6