Attask utbildning

Våra utbildningar för Attask finns i två utföranden. Dels är det standard utbildningar från leverantören. Dessa kan givetvis anpassas efter kundens sätt att arbeta. Vi har ett eget material som vi enkelt anpassar efter Er konfiguration och hantering i organisationen. Det viktigaste är att ni lär Er använda Attask på det sättet som Ni har tänkt Er. Det först då ni får en värdeökning i verksamheten. Vi har material för följande utbildningar:

- Attask Grundkurs, 2 dagar

 

- Attask Avancerad, 2 dagar

 

- Attask Administration, 1 dag

 

Kontakta oss mer information om respektive utbildning