Energibolaget

Samarbetet inleddes med att vi hjälpte kunden att planera och uppskatta resursbehov för ett tvåmånaders IT-projekt. Med Promastars arbetsmodell som bas gavs kunden möjlighet att få kontroll och överblick över resurser och resursbehov samt aktiviteter och tidsuppskattningar vilket med förde att kunden kunde genomföra projektet inom den budget- och tidsram som var uppsatt. Arbetet med att jobba enligt Promastarsarbetsmodell skapade ett intresse i organisationen och spred sig sedan till andra delar.

Om organisationen nu kunde få de fördelar och kostnadsbesparingar som genererats i ett projekt – vad skulle då Promastar kunna hjälpa till med att skapa för resultat för övriga projekt?

Efter ca; fyra månader var Promastar engagerade i att stötta kunden med bland annat resursplanering för 20 olika projekt.

När alla projekten blivit resursplanerade dök frågan upp: hur är det med alla resurser i linjen? Därför har kunden nu tagit stöd av oss på Promastar genom att ta nästa steg och resursplanera hela linjen. Därmed får kunden fullständig kontroll över VEM som gör VAD och NÄR, i vissa fall också VARFÖR.

En av de tydligaste effekterna av Promastars arbete hos och med energibolaget är att de avslutat ett projekt i förtid – då våra uträkningar visade att de beräknande kostnadsminskningarna som projektet syftade till aldrig skulle betala sig om projektet slutfördes.

Att avsluta ett projekt är något av det svåraste som finns – då en organisation aldrig vill känna att pengar är helt bortkastade. Det viktiga Promastar kan bidra med här är att ta tillvara på vad projektet hittills har lett fram till. I detta konkreta fall kunde vi på Promastar ta hand om de resultat som kommit fram och använda de i ett annat parallellt projekt. Något som var möjligt endast för att vi gett kunden överblicken över alla projekt som var pågående.