Mjukvaruprojekt

Mjukvaruprojekt – vi hjälper er ställa krav och köpa konsultuppdrag på rätt sätt!

Vår erfarenhet har lärt oss mycket om hur mjukvaruprojekt brukar fungera. I mer eller mindre varje mjukvaruprojekt uppstår tidsbrist – i allmänhet är det design & utveckling som tar för lång tid – ochni som kund blir lidande för att er konsult inte har tillräcklig tid till att testa mjukvaran.

Hur ska man då göra för att lyckas? Jo istället för att planera projekt som vanligt från början till slut – ligger lösningen i baklängesplanering. Vi hjälper er att planera när testningen måste börja, och därmed när utvecklingen måste vara klar, och därmed när designen måste vara klar och i slutändan när projektet måste börja för att alla delar ska hinnas med. Hur ska vi då lyckas hjälpa kunden med detta? Jo först av allt måste det ju vara klart VEM som ska göra VAD och NÄR. Förvånansvärt ofta finns det oklarheter på alla punkter här – och då blir det givetvis svårt att planera.

De resurser som finns i ett projekt måste därför kopplas till en tidplan. Vad vinner ni då på att vi hjälper er med detta? Jo, först planerar vi och estimerar vi det uppdrag som ni vill ha utfört – utifrån den budget och den tidsram ni har till förfogande. När vi gjort detta är ni i en helt annan position att ställa krav på konsulter. Er vinst innebär förutom ökad kontroll, något så enkelt som minskade konsultkostnader.

Skaffa er resursöversikt – känn den egna organisationens kapacitet!

Förutom att vi har lärt många kunder resursplanera sina projekt – har vi i ett antal fall gått hela vägen och kunnat resursplanera linjen. Med detta har vi gett dessa kunder en fullständig överblick över VEM som gör VAD och NÄR. Det som blivit tydligt för dessa kunder är dels hur mycket dubbelarbete som sker, dels hur mycket outnyttjade resurser som finns i den egna organisationen.

Här har vi redskapen för att koppla resurser till tidplaner. På detta sätt får ni på riktigt en resursbeläggningskurva över er verksamhet. Och här är det inte fiktiva klocktimmar utan faktiska timmar i kalendertid vi pratar om. Här gäller det att såväl linjen som projekt planeras på ett sätt som utgår från verkligheten – att någon person ska göra något på en faktisk kalendertid.

Så låt oss hjälpa er ta fram alla era resurser och planera upp dem. Då kommer ni hitta en oanad kraft i den egna organisationen och få verklig nytta av era inköpta konsulter på samma gång!