Styrning med rätt information

Stirra er inte blind på bensintanken – när ni ska styra bilen!

Vår erfarenhet säger oss att alltför många idag förlitar sig på ekonomisystemet för att planera och styra sin verksamhet. Ekonomisystem är jättebra för det som de är tänkta för, däremot är de inte tänkta för att planera projekt. Den information som ekonomisystemet ger kan liknas vid den som backspegeln och bensintanken gör när du kör bil. Du kan se bilarna bakom dig och hur långt du kan köra. Men ser inte vart du är på väg eller vilka hinder det finns på vägen.

Till detta behöver du istället ett projektstyrningssystem. Som vi dessutom kan koppla till ert ekonomisystem. Det är först när ni har koll på era projekt som ni kan veta hur många nya projekt ni kan starta, vilka kompetenser som behövs och vad som ska göras för att säkerställa att denna kompetens finns tillgänglig de kalenderveckor som de behövs.